Kommentar: Hvilke personlige kompetencer og egenskaber lægger vi vægt på i SundVikar?

Publiceret 19. juni 2023

Følgende er en kommentar fra Per Hansen, HR- og kommunikationschef i SundVikar.

Sundhedsfaglig viden og uddannelse gør det ikke alene, selvom vi også har stor vægt på faglige kvalifikationer som en væsentlig forudsætning for at være vikar hos os. Som vikar i hjemmeplejen og på plejehjem bidrager flere vigtige personlige færdigheder til at yde effektiv og medfølende omsorg og pleje.

Empati

Evnen til at forstå og håndtere borgernes følelser og oplevelser er afgørende. Empati giver omsorgspersoner mulighed for at give trøst og støtte, hvilket skaber et positivt og tillidsfuldt forhold.

Kommunikation

Klar og effektiv kommunikation er afgørende for at forstå borgernes behov, koordinere pleje med det faste personale hos kunden. Stærke kommunikationsevner hjælper vikaren til at formidle information, lytte opmærksomt og løse eventuelle bekymringer både før, under og efter vagten. Det er vigtigt, at der overdrages information til det faste personale både før og efter vagten.

Tålmodighed

At arbejde med personer, der kan have fysiske eller mentale udfordringer, kræver tålmodighed. Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem skal forblive rolige, forstående og støttende, mens de yder omsorg og hjælper med daglige opgaver.

Fleksibilitet

Hver borger har unikke behov og præferencer, og situationer kan ændre sig hurtigt i hjemmeplejen eller på plejehjem. At være tilpasningsdygtig og fleksibel gør det muligt for vikaren at tilpasse deres tilgang til arbejdet i forhold til de ønsker, som den enkelte borger har. Selvom arbejdet minder om det samme. så kan der alligevel være forskelle, som er vigtige for den enkelte kunde. Vikarens evne til at opfange det er ofte det, der gør, at kunden ønsker, at vikaren kommer tilbage igen og igen.

Problemløsning

Medarbejdere i både hjemmeplejen og på plejehjem skal besidde fremragende problemløsningsevner. De møder forskellige situationer, der kræver hurtig tænkning og evnen til at finde løsninger for at sikre borgerens sikkerhed og trivsel.

Tidsstyring

Effektiv styring af tid er afgørende for ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem, da de ofte får en mængde opgaver, som kan være tæt på det, en fast medarbejder forventes at løse. Prioritering af opgaver, organisering af tidsplaner og sikring af rettidig administration af medicin og behandlinger er væsentlige færdigheder til at levere kvalitetspleje.

Respekt og professionalisme

At behandle borgeren med værdighed, respekt og opretholdelse af faglige grænser er grundlæggende aspekter ved at være medarbejder i hjemmeplejen og på plejehjem. At respektere borgerens privatliv, kulturelle værdier og personlige valg skaber et tillidsfuldt samarbejde mellem borger og vikar.

Disse færdigheder, kombineret med en ægte passion for at hjælpe andre, bidrager til vores vikarers succes med at yde ekstraordinær pleje og omsorg til dem, der har behov.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Tine Jørgensen