Vellykket medicinkursus for plejemedhjælpere i Allerød

Publiceret 22. maj 2023

Onsdag den 17. maj. afholdt vi medicinkursus for en gruppe topmotiverede plejemedhjælpere. Det var en hyggelig og begivenhedsrig eftermiddag, som stod i læringens tegn. 

Med SundVikars entré som 1. leverandør i Allerød Kommune er det vigtigt for os at sende kvalificerede vikarer, der er trygge i deres opgaveløsning, ud på vagterne. Vi havde derfor sendt en invitation til et medicinkursus ud til flere plejemedhjælpere i og omkring Allerød. Det var et tilbud, mange tog imod.

Højt fagligt niveau

Medicinkurset var først og fremmest bundet op omkring undervisningen, der blev varetaget af SundVikars egne HR- og rekrutteringskonsulenter Karoline Vind og Jeanet Skovborg, der er uddannet som henholdvis sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. De kommer derfor med en solid portion faglig indsigt, erfaring og viden, som de ikke kunne vente med at dele ud af.

Karoline og Jeanet havde forberedt en grundig og inddragende præsentation, som blev gennemgået for deltagerne i løbet er de to timer, kurset varede. I præsentationen var der fokus på deltagerinddragelse og konkrete eksempler fra hverdagen. Undervisningen var delt op i følgende fem emner:

  • Modtagelse og opbevaring af medicin
  • Medicindispensering
  • Medicinadministration
  • CURA
  • Utilsigtede hændelser (UTH’er)

En stor succes

Undervisningen gav anledning til mange gode spørgsmål og diskussion på kryds og tværs. Selvom vi på dagen blev mødt af en håndfuld afbud, emmede rummet af god energi og lyst til at lære.

For deres deltagelse og store indlevelse skulle deltagerne selvfølgelig ikke gå tomhændet hjem. Til sidst på eftermiddagen modtog alle fremmødte et kursusbevis samt en goodiebag indeholdende biografbilletter og SundVikar-merchandise. De slap selvfølgelig heller ikke for at stille op til det obligatoriske fællesbillede, inden der blev sagt ‘tak for i dag’.

Flere kurser i kikkerten

Interessen for det medicinkurset har været overvældende. Vi er derfor allerede i gang med at planlægge nye datoer, så vi kan få endnu flere dygtige vikarer på besøg, og dem, der blev forhindret i denne omgang, kan få en ny chance. I første omgang arrangerer vi et nyt kursus for flere plejemedhjælpere den 31. august, og der vil blive sendt invitationer i den nærmeste fremtid.

Vi ønsker at skabe værdi for alle vores vikarer, så vi kigger også på, hvilke emner og områder, der kunne være interessante for vores øvrige faggrupper.

Mere information herom på et senere tidpunkt. Hold blot øje med din mail, vores hjemmeside og på vores sociale medier.

Tusind tak til alle deltagerne!

Brug for mere frihed? Bliv vikar i dag

Lene Kamp