Sundhedsfaglige teams

SundVikar kan tilbyde hjælp til borgere, der af forskellige årsager har brug for et fast team af faglært personale – dele af eller hele døgnet. Årsagerne kan f.eks. være forskellige handikaps, udad reagerende borgere eller respiratorisk overvågning. SundVikar kan kun tilbyde denne ydelse, hvis det er med en offentlig myndighed som kunde (altså ikke BPA-ordninger).Til hvert team er tilknyttet en erfaren koordinator med en sundhedsfaglig baggrund. Vi har altid fokus på kerneopgaven, dvs. at yde den bedst mulige pleje og omsorg for borgeren, som er i en situation, hvor de ikke selv er i stand til at klare personlige og daglige gøremål.

Vores koordinator vil sammen med kundens kontaktperson i kommune eller region fra starten afdække opgaven, samtidig med at borgeren og eventuelle pårørende kontaktes og besøges. Når vi kender krav og ønsker, udvælger vi medarbejdere, der har de rette faglige og personlige kompetencer og erfaring til opgaven.

Inden opstart afholdes møde med det nye team – alt efter opgavens art og varighed. Her afstemmes forventninger og spilleregler (skal hænge sammen) for samarbejde aftales.

I opstartsfasen vil konsulenten følge vikar og borger/ pårørende tæt – evt. deltage aktivt i indkøringen.

Løbende vil der være teammøder med vikarer samt supervision i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. På disse teammøder drøftes også faglige emner, så der holdes fokus på kvaliteten.

Løbende holdes kontakt til borger/ pårørende og relevante samarbejdspartnere, for at sikre den bedst mulige løsning af opgaven.

Der vægtes et godt samarbejde på tværs af sektorerne og det tilstræbes, at medarbejderne har adgang til og kan dokumentere i kundens omsorgssystem, så plejen bliver så sammenhængende som muligt samt at den høje kvalitet sikres.

Allerød
M.D. Madsensvej 1, 2. tv., 3450 Allerød
Tlf: 50 20 30 40, Fax: 77 34 50 21
[email protected]

Odense
Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C.
Tlf: 50 20 30 40, Fax: 77 34 50 21
[email protected]