Om SundVikar A/S

SundVikar er en privat virksomhed beliggende i Birkerød, der tilbyder vikarydelser indenfor sundheds- og ældresektoren. Vores vikarer er primært beskæftiget med vagter på plejehjem, i hjemmeplejen m.m. i Hovedstadsområdet, på Sjælland og Fyn.

Leveringssikkerhed er en mærkesag for SundVikar – vagten SKAL dækkes, og fokus er på altid at gøre det bedst muligt. SundVikar tilbyder både faglært sundhedspersonale og erfarne medarbejdere fra sundhedssektoren.

SundVikar drives ud fra værdierne, at alt, vi gør, har til formål at give borgerne den bedste mulighed for omsorg og pleje.

Derfor er vi passionerede og har hjertet med på jobbet. Vi brænder for omsorg og for at sikre bedst mulig pleje til flest mulige. Denne passion er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Vi vægter mangfoldighed højt, da det bidrager til et dynamisk og berigende arbejdsmiljø til glæde for borgerne.

Vi er ambitiøse, og vi er her for at skabe værdi for vores kunder og vikarer.

Vi er bevidste om ordentlighed og udviser god skik og adfærd i alt, vi gør.

Kunde:
SundVikar A/S tilbyder dygtige og sundhedsfagligt uddannede vikarer. Vi fokuserer på meget høj leveringssikkerhed af fagligt stærke vikarer. Vores kunder tilbydes endvidere en komplet online service, med direkte adgang til at bestille, afbestille, se ordre-status, behandle timesedler og meget andet. Læs mere under “Hvorfor bruge SundVikar“.

Vikar:
Vi tilbyder meget attraktive vilkår for vores vikarer.
Læs mere under “Hvorfor blive vikar i SundVikar A/S“.
Vil du dække vagter for os, så send os en ansøgning