SundVikar A/S tilbyder vikarydelser indenfor sundhedssektoren og fokuserer på meget høj leveringssikkerhed af fagligt stærke vikarer.