Akut afbrydelse af arbejdet – f.eks. i forbindelse med en arbejdsskade

Hvis du har brug for at gå akut i din arbejdstid, er der en forventning om, at du efterfølgende vender tilbage til kunden og genoptager dit arbejde.

Kan du mod forventning ikke genoptage arbejdet, skal du sygemeldes – se afsnit om sygemelding i denne håndbog. I dette tilfælde vil du kun blive aflønnet for den arbejdstid, du har haft op til det tidspunkt, hvor du forlod vagten.