Whistleblowerordning: 

Folketinget har den 24. juni 2021 vedtaget et lovforslag, som har til formål at beskytte personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten i dansk ret – også kendt som whistleblowere.  

Lovforslaget medfører, at der skal etableres såkaldte whistleblowerordninger på en lang række private og offentlige arbejdspladser, herunder SundVikar A/S. Ordningen giver mulighed for indberetning af oplysninger om overtrædelser af EU-retten på en lang række områder, der kan påvirke virksomhedens eller menneskers velbefindende. Det kunne eksempelvis være offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. 

Loven garanterer desuden fuldkommen beskyttelse for whistleblowere.  

Find SundVikars indberetningssystem her – og læs mere. 

Alle indberetninger behandles strengt fortroligt.