Opdaterede tilknytningsaftaler i SundVikar

Vi har opdateret tilknytningsaftalerne i SundVikar. Ændringen sker på baggrund af den lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, som Folketinget har vedtaget. Loven, der trådte i kraft 1. juli 2023, skal implementere direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. 

Formålet med arbejdstidsdirektivet er bl.a., at der fastsættes minimumskrav til oplysninger om de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet for at sikre alle medarbejdere en passende grad af gennemsigtighed og at tilvejebringe større forudsigelighed for så vidt angår deres arbejdsvilkår.

Læs mere

Det nye arbejdstidsdirektiv og SundVikar

Med implementeringen af den nye lov om ansættelsesbeviser er SundVikar – ligesom alle øvrige arbejdsgivere – forpligtet til at opdatere indholdet i de gældende tilknytningsaftaler, så de lever op til de nye krav.

Alle nuværende og aktive vikarer i SundVikar modtager en kopi af den nye aftale til orientering. Dette er sket gennem SundVikar-appen, hvor man som vikar altid har adgang til aftalen indhold og kan tjekke op på de nye vilkår.