Alkohol

Du må ikke møde påvirket og/eller lugtende af alkohol. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.