Bilkørsel og vikar

Når du kører i bil i forbindelse med dit arbejde som vikar, er der visse ting, du skal være opmærksom på. Læs med her, og bliv klogere.

Kørselsgodtgørelse

Som vikar kan du, hvis du kører i egen bil til og fra arbejde, få ydet kørselsgodtgørelse. Du udfylder formularen “Skema til kørselsgodtgørelse 2024”, som findes i bunden af denne side. Du ydes kørselsgodtgørelse efter reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterådets fastsatte takster fra egen bopæl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 30 kilometer. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt.

Kørselsgodtgørelsen beregnes ud fra den korteste afstand mellem vikarens bopæl og til det anviste arbejdssted. Kørselsgodtgørelsen betales kun for kørsel i egen bil og maksimalt for faktisk kørte kilometer. Der ydes ingen godtgørelse i det omfang, du er vikar det sted, hvor du har din hovedbeskæftigelse.

Formularen skal sendes til bogholderi@sundvikar.dk som vedhæftet fil eller et foto, så den er os i hænde senest mandag kl. 12.00 i lige uger.

Tjenestekørsel

Skulle du efter aftale med kunden blive bedt om at køre i egen bil, skal du udfylde formularen “Skema til tjenestekørsel 2024”, som findes i bunden af denne side. Formularen skal udfyldes med specifikation af hele ruten, du har kørt for kunden.

Den skal indsendes til bogholderi@sundvikar.dk som vedhæftet fil eller et foto, så den er os i hænde senest mandag kl. 12.00 i lige uger.

60-dages-reglen

60-dages reglen kan være relevant for dig, som måske tager mange vagter samme sted. Du er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvor 60-dages reglen er en begrænsening.

Reglen betyder, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen og vil blive beskattet af din kørselsgodtgørelse.

Dette er ikke nærmere defineret i overenskomsten, men det er en skatteregel, som SundVikar naturligvis overholder.

Der er nogle særlige vilkår, som skal gøre sig gældende, før 60-dages reglen træder i kraft, og før den frafalder igen.

Læs mere om disse vilkår på SKATs hjemmeside – klik her.

20.000 km-reglen

Vi betaler altid kørselsgodtgørelse efter statens takster, men du skal huske at være opmærksom på, at hvis du kører mere end 20.000 km for samme arbejdsgiver i løbet af et kalenderår, så falder satsen til et lavere beløb.

Du skal ikke selv foretage dig noget, da vores system automatisk beregner satsen selv. Grænsen er fastsat af SKAT og skal naturligvis overholdes fra vores side som arbejdsgiver.

Hvis du spørgsmål til det, og hvad det betyder som vikar, så er du meget velkommen til at kontakte vores bogholderiafdeling på 50 20 30 40 og tryk 5 – eller på mail bogholderi@sundvikar.dk.

Læs mere – klik her.