Håndtering af medier/presse

For at undgå misforståelser og brud på tavshedspligten skal der ved enhver henvendelse fra pressen henvises til SundVikars adm. direktør Hanne Marvin Jørgensen, som derefter tager stilling til det videre forløb. Hvis du får en telefonisk eller personlig henvendelse fra pressen, så vær høflig og svar:

”Vi kan desværre ikke udtale os grundet tavshedspligt.” Og derefter skal du henvise til adm. direktør Hanne Marvin Jørgensen.

Begynd IKKE at drøfte en sag eller et tema.  Langt de fleste journalister accepterer disse spilleregler, og det er dem, vi arbejder efter. Du kan også altid sige, at ”en fra ledelsen vil ringe tilbage.”

Hanne kan kontaktes med nedenstående oplysninger, og du kan til enhver tid orientere dig i vores presseafsnit her på hjemmesiden, hvis du vil vide mere. Tryk blot på knappen nederst på siden.

Telfon: 40 20 33 24
Mail: hmj@sundvikar.dk

Læs mere