Klager

Modtager vi en klage på dig som vikar, kontakter vi både dig og kunden. Dette sker for at få klarlagt klagens omfang samt høre sagen fra begge sider. Kunden får tilsendt en klageformular, som skal returneres til os. Herefter vil du blive kontaktet og informeret om klagen. Efter vurdering af denne besluttes det, hvorvidt det er nødvendigt at udelukke dig som vikar for opgaver hos den pågældende kunde.

Hvis du modtager en klage fra en kunde, skal du altid bede dem henvende sig til os, så vi kan håndtere klagen.