Løn og overenskomster

SundVikar følger den til enhver tid gældende overenskomst mellem FOA/DSR og Dansk Erhverv samt tegnet den pædagogiske overenskomst.

I forbindelse med en konkret vagt/vikariat fremsender vi en jobbekræftelse til dig med alle relevante oplysninger om det stykke arbejde, du skal skal udføre. Udover praktiske informationer såsom dato og tidspunkt for vagten/vikariatet er det også beskrevet, hvilken overenskomst du er sendt ud på i den givne periode.

Udbetaling af løn på helligdage

I overensstemmelse med den gældende overenskomst udbetaler SundVikar tillæg til lønnen på en række helligdage. Nedenfor kan du se listen over helligdage, som er udtømmende:

  • 1. januar
  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • Store bededag
  • Kristi Himmelfart
  • 2. pinsedag
  • 24.-26. december
  • 31. december

Udbetalingen af helligdagstillæg på ovenstående dage sker kun, såfremt de falder mandag-lørdag.

OBS: 1. maj. og 5. juni (grundlovsdag) afregnes til weekendtakst.

Lønsatser

Du kan til enhver tid finde en komplet oversigt over lønsatserne, der er relevante for lige netop dig her på vores hjemmeside. Det gør du ved at trykke på nedenstående knap og vælge den faggruppe, som du tilhører. Midt på siden kan du tilgå lønsatserne.

Find lønsatser