Løn og pension

SundVikar følger den til enhver tid gældende overenskomst mellem FOA/DSR og Dansk Erhverv.