Sygemelding

Hvis du skulle blive syg, skal du give besked til os telefonisk hurtigst muligt, hvorefter vi tager kontakt til kunden. Sygemeldinger samme morgen til dagvagt skal meddeles telefonisk kl. 06.00. Det er meget vigtigt, at du ikke sender en sms, men altid ringer os op.

På denne måde er vi sikre på, at beskeden bliver håndteret hurtigt. Sygemeldinger til aften- og nattevagter skal vi have inden kl. 10.00. Raskmelding skal ske inden kl. 12.00 dagen inden, du har vagt.

Efter du har meldt dig syg, er det MEGET vigtigt, at du sender en mail til os, hvor du igen gør os opmærksom på din sygdom. Det er nødvendigt, hvis du skal have udbetalt sygedagpenge. Skriv derfor til post@sundvikar.dk, hvor du oplyser datoen for din første sygedag. Ved du, hvor længe du er syg, kan du også inkludere sidste sygedag.