Timesedler

Vi bruger elektroniske timesedler, hvilket betyder, at du, efter endt vagt, skal godkende vagten i vores app.

Afviger din vagt fra det oprindeligt aftalte, skal du huske at indberette dette på sms eller mail til SundVikar umiddelbart efter vagtens afslutning, så vi er sikre på, at du får den rigtige løn. Det kan du gøre ved at skrive til post@sundvikar.dk.

Skulle du have spørgsmål, problemer eller andet, som du gerne vil drøfte med os, er du også altid velkommen til at ringe i vores kontortid.