Overenskomster og medlemsskaber

Sundvikar´s : Overenskomster og medlemsskaber

  • FOA
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv og 3F
  • Danske Bioanalytikere
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ergoterapeutforeningen
  • Jordmoderforeningen
  • Frit-valgs overenskomst mellem Dansk Erhverv og FOA
  • Lærervikaroverenskomst (LC)

Disse overenskomster er tegnet via medlemskabet af
Dansk Erhverv

Allerød
M.D. Madsensvej 1, 2. tv., 3450 Allerød
Tlf: 50 20 30 40, Fax. 77 34 50 21
[email protected]

Odense
Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C.
Tlf: 50 20 30 40, Fax: 77 34 50 21
[email protected]