Højere vikarlønninger: De nye overenskomster er på plads

Publiceret 18. april 2023

Vi leverer et overblik over de vigtigste nedslagspunkter i de nye overenskomster. Som vikar i de berørte faggrupper kan du bl.a. se frem til en højere grundløn pr. 1/3-23, bedre pension og nye indsatser for et styrket arbejdsmiljø. 

Ny overenskomst for FOA og DSR træder i kraft 1. marts 2023 og har følgende virkning for perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024

Nedenfor fremgår de væsentligste ændringer for dig som vikar hos SundVikar:

  • Lønnen stiger med 3,2 pct. pr. 1. marts 2023
  • Pr. 1. juni 2023 indbetaler vikarbureauet månedligt et beløb svarende til 9 % af vikarens løn (timeløn + ajourføringstillæg). Heraf udgør vikarens eget bidrag til pensionsordningen 1 % og vikarbureauets bidrag til pensionsordningen 8 %.

Følgende tillæg forhøjes med 3,2 %

  • Erfaringstillægget og kvalifikationstillægget § 6, stk. 2 og stk. 3
  • Lukkede sikrede afdelinger § 8
  • Tillæg til ledere § 9
  • Ferie-, koloni- og højskoleophold m.v. § 10, stk. 3
  • Tjenestedragt § 11

Lønnen i SundVikar

Hos SundVikar har vi allerede indført de højere satser for løn og tillæg, så alting kører, som det skal.

Når det kommer til selve lønudbetalingerne, er alting derfor, som det plejer. Vi udbetaler stadig løn hver 14. dag eller hver uge – det er helt op til dig. Det eneste, du skal huske, er at godkende, efter du har afsluttet dine vagter. Det kan du gøre på din SundVikar-app eller dit vikarlogin.

Har du spørgsmål til din løn eller til de nye overenskomster, så er vores løn- og bogholderiafdeling tilgængelig til at hjælpe. De kan fanges på vores hovednummer 50 20 30 40 og tryk 4 eller på mailen bogholderi@sundvikar.dk.

Vil du gerne vide mere?

Linda Madsen